682
0
http://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Tilslutningsbidrag og gebyr

Gældende i 2019


    Eksl. moms     Inkl. moms    
Tilslutningsbidrag - Vand            
Parcelhuse, rækkehuse o.lign. i samme udstykning i bymæssig bebyggelse 
incl. stikledning fra anboring til og med stophane
           
Ø40 mm stikledning   10.400,00   13.000,00    kr. 
Ø50 mm stikledning   13.664,00   17.080,00    kr. 
Ø63 mm stikledning   21.472,00   26.840,00    kr.
Ø75 mm stikledning   34.160,00   42.700,00    kr. 
Ø90 mm stikledning   53.680,00   67.100,00    kr.
Ø110 mm stikledning   82.960,00   103.700,00    kr. 
over Ø110 mm   Efter tilbud   Efter tilbud     
Landhuse, parcelhuse o. lign. udenfor bymæssig bebyggelse
incl. stikledning fra anboring til og med stophane
   14.640,00   18.300,00    kr.
Ved ændring af stikstørrelse afregnes efter faktiske omkostninger, dog max.
tilslutningsbidrag for valgte stikstørrelse
           

 

Tilslutningsbidrag - Varme

           

Parcelhuse o. lign. stikledning til og med 20 m målt fra vejmidte.

Derudover 500 kr. eksl. moms pr. påbegyndt løbende meter.

 

12.000,00

 

 

15.000,00

 

 

kr.

 

Større beboelsesejendomme, blandet bolig, erhverv og byggemodning

   Efter tilbud   Efter tilbud     

Stikledningsudgift regnet fra vejmidte og frem til energimåler

           

Spildevand
           
Spildevand og regnvand. Bidrag pr. boligenhed   54.664,00   68.330,00   kr.
Spildevand og regnvand. Bidrag for erhvervsejendomme
(pr. påbegyndt 800 m2  matrikulært areal)
 

54.664,00

 

68.330,00

  kr. 
Kun spildevand. Pr. boligenhed eller erhvervsejendomme som nævnt ovenfor   32.798,40   40.998,00   kr. 

Gebyr & øvrige takster
           
Flyttegebyr   150,00   187,50    kr.
Rykkergebyr (momsfri)   100,00   100,00    kr. 
Lukkegebyr (momsfri)   375,00   375,00    kr. 
Genåbningsgebyr    375,00   468,75    kr. 
Gebyr for papir faktura   31,20   39,00   kr. 
Gebyr for forgæves kørsel ved aftale med Forsyningen     300,00   375,00    kr. 
Udskrift af regningskopi   31,20   39,00   kr. 
Gebyr for betalingsaftale (momsfri)   100,00   100,00   kr. 
Administration af bimåler   150,00   187,50   kr. 
Nedtagning af måler (min. 1 arbejdstime)   410,00   512,50   kr. 
Kontrol af vand-/varmemåler ved mistanke om fejlmåling*   1.280,00   1.600,00    kr. 
Udskiftning af varmemåler ved skade forårsaget af forbruger*   2.000,00   2.500,00    kr. 
Udskiftning af frostsprængt vandmåler*   800,00   1.000,00    kr. 
* hertil skal tillægges medgået arbejdstid            
             
Der tages forbehold for trykfejl