682
0
http://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Oplever du driftsproblemer

Sådan afhjælper du fejlen


Oplever du uregelmæssigheder i din varmeforsyning, er her en mulighed for at foretage den første diagnose, inden du kontakter Brønderslev Varme eller din vvs-installatøren.

Husk at Forsyningen leverer varmen ind i huset til  2 afspærringsventiler. Installationen i dit eget hjem har du selv ansvaret for. Sker der uheld, skal du kontakte en autoriseret vvs-installatør.

                     
Fejl          Mulig årsag         Afhjælpning
                     
 Ingen eller for lidt varme          Luft i anlægget (rislelyde)         Radiatorer udluftes ved luftskruer.
                     
         

Radiatortermostatventil sidder fast.

          

Ventilen åbnes og lukkes et par gange (motioneres),
husk den oprindelige stilling.

         

Cirkulationspumpe standset
(findes ikke på direkte anlæg).

       

Kontakt tændes - udskift evt. sikringen.

         

Temperaturregulator sidder fast
(findes ikke på direkte anlæg).

       

Regulatoren skrues op.

         

Trykdifferensregulator indstillet
til for lavt drivtryk eller er defekt

       

Regulator stilles et større drivtryk. Hjælper dette ikke kontakt
vvs-installatør.

         

Tilstoppet snavssamler.

       

Renses af vvs-installatør.

                     

Manglende varmt vand

       

Koldtvandsforsyningen afbrudt.

         
         

Forkert indstillet temperaturregulator
for varmt vand.

       

Ventilen bevæges (motioneres) - indstil til en højere værdi.

         

Luft i vandvarmer.

       

Udluftes på vandvarmerens luftskrue, hvis en sådan findes.

         

Kalkaflejringer i vandvarmer.

       

Vandvarmer renses eller udskiftes af vvs-installatør.

                     
Støj, sus

        Forkert indstillet trykdifferensregulator.

        Indstil trykdifferensregulatoren til et lavere drivtryk eller
lad vvs-installatøren gøre det.
                     

Su

 

        For højt pumpetryk
(pumpe findes ikke på alle anlæg).
       

Indstil cirkulationspumpen til et lavere drivtryk.

                     
Rislen         Luft i anlægget.         Radiatorer udluftes ved luftskruer.
                     
Utætheder         Tæringer, rørbrud eller pakningsbrud.         Luk hovedhanerne og kontakt vvs-installatør.
                     

Dårlig afkøling

 

 

 

        Fastsiddende ventiler på vandvarmer
eller radiatorer.


Uens indstillede radiatortermeostater.

        Ventiler åbnes og lukkes et par gange (motioneres).
Hjælper dette ikke, tilkald vvs-installatør.


Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøles ensartet.
(Alle radiatorer skal føles næsten kolde i bunden).