682
0
https://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Information om valget

Baggrund Folketinget har besluttet, at der skal vælges repræsentanter for forbrugerne til vand- og spildevandselskabernes bestyrelser.

Brønderslev Forsyning A/S har besluttet, at der også skal vælges forbrugerrepræsentanter til varmeselskabet, så derfor afholdes der nyvalg til 3 selskaber, Brønderslev Vand A/S, Brønderslev Varme A/S og Brønderslev Spildevand A/S. Valget skal være gennemført senest den 31. december 2021, og de valgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelserne den 1. januar 2022.

Forbrugerrepræsentanter Der vælges 2 forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter til hvert af selskaberne, Brønderslev Vand A/S, Brønderslev Varme A/S og Brønderslev Spildevand A/S. Efter valget vil hver bestyrelse bestå af 5 medlemmer – 2 valgt af forbrugerne, og 3 udpeget af Brønderslev Kommune. 

Valgperiode Både forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for en periode på 2 år denne gang. Dette af hensynet til at valget sker forskudt af selskabernes generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Arbejdet i bestyrelsen

Arbejdet i bestyrelsen er en kollektiv opgave, uanset hvorledes de enkelte bestyrelsesmedlemmer er valgt eller udpeget. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal i henhold til selskabsloven til enhver tid loyalt varetage selskabernes interesser. Uanset om et bestyrelsesmedlem er valgt af forbrugerne eller udpeget af Brønderslev Kommune, kan bestyrelsesmedlemmet ikke i sit bestyrelsesarbejde forfølge eksempelvis egne eller forbrugernes særinteresser. Bestyrelsesmedlemmer må ikke tilgodese eksempelvis leverandører, kunder, kreditorers eller debitorers særinteresser i deres bestyrelseshverv. Forbrugerrepræsentanterne modtager et årligt honorar på kr. 7.500,00 til 15.750,00. 

Afvikling af valget

Valget afvikles som direkte valg og gennemføres i perioden fra tirsdag den 23. november til og med tirsdag den 30. november 2021. Valgresultatet bliver offentliggjort fra den 9. december 2021 her på hjemmesiden og ved annoncering i lokalaviserne Oplandsavisen og Dronninglund/Hals Avis. Afstemningen foregår elektronisk her på vores hjemmeside. Der kan kun afgives 1 stemme pr. kundenummer.

De 2 kandidater, der får flest stemmer, indtræder i bestyrelserne som bestyrelsesmedlemmer Brønderslev Vand A/S, Brønderslev Varme A/S og Brønderslev Spildevand A/S pr. 1. januar 2022. De 2 kandidater, der får henholdsvis 3. og 4. flest stemmer, bliver suppleanter for de 2 forbrugerrepræsentanter til hvert af selskaberne. Der vælges ikke personlige suppleanter. 

Stemmeberettigede

Om du er stemmeberettiget fremgår af valgregulativet 

Valget går korrekt til

Resultaterne udmeldes til Brønderslev Forsyning af firmaet Dataminds A/S, der også står for selve valgprocessen.

Hvis du vil vide mere

De nærmere regler om valget findes i Brønderslev Forsynings valgregulativ, som vi henviser til her.