682
0
https://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in

Tilbagekaldelse af vandmålere

05.10.2017

Vores leverandør af elektroniske vandmålere, Diehl Metering, tilbagekalder et større parti HYDRUS vandmålere som blev installeret i perioden 2014-15.

Leverandøren har i forbindelse med stikprøvekontrol konstateret en mulig teknisk fejl i vandmålerne, hvorfor det af kontraktmæssige grunde er besluttet at udskifte størsteparten af vandmålerne. Fejlen har ingen betydning for selve målingen af vandforbruget og dermed afregningsgrundlaget.

Udskiftningen af vandmålerne er omkostningsfrit for os og forbrugerne.

Vi vil udskifte vandmålerne løbende i perioden 2017-18.

Lokale VVS-firmaer vil udføre selve udskiftningen.

Vi har i samme anledning besluttet at udskifte en såkaldt O-ring ved målerinstallationen hos en række af de forbrugere, som også er kunde på varme, når der nu alligevel sendes en servicetekniker ud på adressen. Dette sker af forebyggende grunde, da de eksisterende O-ringe hos nogle varmeforbrugere har haft en forringet holdbarhed.

I bliver kontaktet med et brev direkte fra VVS-firmaet om udskiftningstidspunkt.

Vi beklager eventuelle gener, som målerudskiftningen vil medføre.