682
0
https://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Nordjysk deltagelse i stort dansk innovationsprojekt

08-04-2019

Som et ud af tre danske fjernvarmeselskaber er Brønderslev Forsyning med i et bredt anlagt, dansk erhvervssamarbejde om udvikling af fremtidens smarte fjernvarme.


 

Læs mere om projektet her:

https://innovationsfonden.dk/da/nyheder-presse-og-job/storstilet-projekt-skal-give-danskerne-billigere-og-gronnere-fjernvarme

Et nyt, storstilet erhvervssamarbejde har sat et ambitiøst mål, der skal revolutionere fremtidens fjernvarmeforsyning. Innovationsfonden har netop investeret 25 mio. kr. i projektet, som ud over tre varmeforsyninger, omfatter en række af dansk erhvervslivs sværvægtere inden for fjernvarmebranchen: Danfoss, Logstor, NIRAS, Kamstrup m.fl. Også forskningssiden er godt repræsenteret med DTU og Aarhus Universitet som partnere.

Visionen bag det nye projekt, som har fået navnet HEATman, er at udnytte den nyeste teknologi og viden til at skabe billigere og grønnere fjernvarme samt at udbygge Danmarks internationale førerposition på området.

Det skal ske gennem nye og intelligente softwareløsninger, som skal skabe en hidtil uset grad af samspil i fjernvarmeselskabernes it-systemer og dermed optimere både produktion, distribution og måling af forbrug hos de danske fjernvarmekunder.   

 

Taler ikke sammen i dag
I Danmark opvarmes to ud af tre boliger af fjernvarme – altså cirka 64 procent af landets varmebehov.

Samlet set er der i dag flere end 400 fjernvarmeværker, som ejer 60.000 kilometer fjernvarmenet. Hver eneste fjernvarmeoperatør er unik, hvilket betyder, at it-systemerne til fjernvarmeproduktion, vedligehold, distribution samt måling af forbrug bliver leveret af forskellige firmaer.

Udfordringen er, at softwaresystemerne ikke taler sammen, og det besværliggør en optimering af fjernvarmeforsyningen på tværs af fjernvarmeoperatørerne.

 

Billigere og grønnere fjernvarme
Den udfordring skal HEATman nu løse bl.a. ved at sammenkøre data fra systemerne og skabe skelsættende, ny datadrevet viden.

- Når Brønderslev Forsyning er inviteret med i partnerkredsen skyldes det, at vi har et komplekst varmeproduktionssystem, hvor mange IT-systemer time til time skal spille perfekt sammen for at optimere produktionen. Derudover har vi de sidste fire år allerede høstet en del økonomiske gevinster ved en målrettet udnyttelse af eksempelvis data fra vores digitale fjernvarmemålere, fortæller direktør Thorkil Neergaard, Brønderslev Forsyning. Effektiviseringspotentialet for Brønderslev Varmeforsyning vurderes at ligge i størrelsesorden 3-4 procent, som for den enkelte fjernvarmekunde vil betyde lavere varmepris, højere forsyningssikkerhed og mindre miljøbelastning, fortsætter Thorkil Neergaard.

Konsortiet bag det nye samarbejde bliver ledet af den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS, og består af i alt 16 partnere, som tæller blandt andre tech-virksomheder, software-producenter, interesseorganisationer og universiteter. Det samlede budget er på 36 mio. kr., hvoraf støtten fra Innovationsfonden udgår 25 mio. kr. Virksomhedernes interesse er særligt knyttet an på, at der med de nye teknologier kan skabes nye, smarte løsninger, der også kan sælges i udlandet. Desuden er tre fjernvarmeværker i Brønderslev, Hillerød og Trekantområdet partnere i projektet og stiller deres anlæg til rådighed for udvikling og afprøvning af HEATmans løsninger.