682
0
https://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Nyhedsbrev fra bestyrelserne

25-04-2019

Bestyrelserne for Brønderslev Forsyning A/S, Vand A/S, Spildevand A/S og Varme A/S har holdt møde den 23. april 2019


Regnskaber for 2019

Bestyrelsen har den 23. april gennemgået og godkendt regnskaberne for 2018. Både moderselskabet, Brønderslev Forsyning A/S, og de tre datterselskaber inden for varme, vand og spildevand har økonomisk set præsteret gode resultater med god budgetoverholdelse, ligesom de af Staten fastsatte prislofter for vand og spildevand også er blevet overholdt.

Regnskaberne skiller sig i år ud med nogle på papiret meget store, ekstraordinære resultater af aktiviteterne inden for vand og spildevand, der samlet bidrager med over 152 mio. i ekstra indtægter på bundlinjen. - De mange ekstra penge er imidlertid kun at betragte som papirpenge, forklarer Lasse Riisgaard, formand for Forsyningen. Det store overskud skyldes alene, at vandsektoren, og herunder Brønderslev Forsyning, i 2018 vandt en vigtig principiel sag i højesteret, hvor SKAT’s metoder til beregning af selskabernes skat blev kendt ugyldige. Hverken ejeren, dvs. Brønderslev Kommune, eller forbrugerne har således udsigt til at få penge tilbage. - Pengene har nemlig aldrig været opkrævet hos forbrugerne eller betalt til SKAT, men blot hensat i selskabets balance til eventuel fremtidig betaling. Til gengæld sikres det med højesteretsdommen, at selskaberne med stor sandsynlighed ikke kommer til at betale skat fremadrettet, hvilket i øvrigt aldrig var Folketingets mening med selskabsdannelserne af Forsyningssektoren, forklarer Lasse Riisgaard. 

Endelig godkendelse af regnskaberne sker på generalforsamlingen, der afholdes i maj måned.

 

Forsyningen deltager i nyt, banebrydende innovationsprojekt

Som et ud af tre danske fjernvarmeselskaber er Brønderslev Forsyning kommet med i et stort dansk erhvervssamarbejde om udvikling af fremtidens smarte fjernvarme. Statens Innovationsfond har investeret 25 mio. kr. i projektet, som ud over tre varmeforsyninger, omfatter en række af dansk erhvervslivs sværvægtere inden for fjernvarme: Danfoss, Logstor, NIRAS, Kamstrup m.fl. Også forskningssiden er godt repræsenteret med DTU og Aarhus Universitet som partnere.

Visionen bag det nye projekt, som har fået navnet HEATman, er at udnytte den nyeste teknologi og viden til at skabe billigere og grønnere fjernvarme samt at udbygge Danmarks internationale førerposition på området.

Det skal ske gennem nye og intelligente softwareløsninger, som skal skabe en hidtil uset grad af samspil i fjernvarmeselskabernes it-systemer og dermed optimere både produktion, distribution og måling af forbrug hos de danske fjernvarmekunder.

Brønderslev Forsyning er inviteret med i partnerkredsen på baggrund af, at Forsyningen har et komplekst varmeproduktionssystem, hvor mange IT-systemer time for time skal spille sammen for at optimere produktionen. Derudover har Forsyningen de sidste fire år allerede høstet en del økonomiske gevinster som pioner inden for målrettet udnyttelse af data fra digitale fjernvarmemålere.