682
0
https://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Nyhedsbrev fra bestyrelserne

22-05-2019

Brønderslev Forsyning har den 14. maj 2019 holdt generalforsamling i alle fire selskaber: Brønderslev Vand A/S, Brønderslev Varme A/S, Brønderslev Spildevand A/S og moderselskabet Brønderslev Forsyning A/S.


Det går overordnet set godt både for moderselskabet og for datterselskaberne – og økonomien er god.

I år er et specielt punkt fremhævet i regnskaberne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S. Højesteret afsagde den 8. november 2018 en dom vedrørende en langvarig og kompliceret sag om vandselskabernes skatteforhold (på landsplan). Som følge af denne afgørelse er der i regnskabet ekstraordinært tilbageført såkaldt udskudt skat på henholdsvis 19 mio. kr. fra Brønderslev Vand A/S og 132 mio. kr. fra Brønderslev Spildevand A/S. Disse beløb bogføres teknisk set som en indtægt. De store beløb har dog aldrig været opkrævet hos forbrugerne, men blot været afsat i de tidligere regnskabers balance. Således ville der ikke komme en efterregning til forbrugerne, såfremt udfaldet i sagen ville gå selskaberne imod. Det er derfor alene egenkapitalen, der med disse ekstraordinære indtægter får et væsentligt boost, ligesom ejeren – Brønderslev Kommune – heller ikke får penge udbetalt. Den samlede egenkapital i Brønderslev Forsyning er nu på over 1 mia. kr.

Samtidig betyder dommen, at selskaberne og dermed forbrugerne heller ikke i fremtiden vil blive opkrævet skat på vand- og spildevandsområdet. Bestyrelsen er naturligvis meget tilfreds med denne afgørelse.

I Brønderslev Vand A/S har 2018 blandt andet budt på et meget stort fokus på at nedbringe det store vandtab i ledningerne, som 2017 resulterede i. Forsyningen har investeret i en sektionering af ledningsanlægget, således Forsyningen hurtigere og nemmere kan lokalisere brud i nettet. Dette arbejde har båret frugt, således at vandtabet nu er på et normalt og stabilt niveau under 5% for årets (2019) første fire måneder. Til sammenligning var vandtabet i 2017 over 12% og i 2018 samlet på 9%.

For Brønderslev Spildevand A/S’ vedkommende bød 2018 på en del anlægsarbejder i forbindelse med separatkloakering og kloakrenovering i fortrinsvist Brønderslev, Flauenskjold og Klokkerholm. Det oprindelige investeringsbudget for Spildevand A/S har været overskredet i 2018, idet der har været en del flere byggemodninger end budgetteret.

Brønderslev Varme A/S har brugt 2018 på at færdiggøre og indvie vort nye varmeanlæg til en samlet investering på 330 mio. kr. Den 19. marts 2018 indviede vi således anlægget med besøg af hele to ministre. Som mange måske kan huske, havde Forsyningen i 2017 på forhånd fået tilsagn fra Energistyrelsen om støtte til strøm produceret på ORC-turbinen på værket efter loven om vedvarende energi. Dette tilsagn blev tilbagekaldt fra Energistyrelsen, som følge af en fejl begået i Energistyrelsens eget regi omkring en manglende såkaldt notificering af loven i EU-systemet. Forsyningen har i 2018 fået en endelig godkendelse af tilskud fra VE-loven til strømproduktionen efter den såkaldte forgasningsparagraf - og regner herefter med, at denne sag nu er faldet helt på plads på tilfredsstillende vis.