682
0
https://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Voldgiftssag mellem Euro Therm A/S og Brønderslev Forsyning truer

03-07-2019

Uenighed om fejl og mangler på en entreprisekontrakt fører nu Brønderslev Varme A/S i retning af en voldgiftssag med firmaet Euro Therm A/S fra Århus.

 


Varmeforsyningen har de seneste år investeret 330 mio. kr. i et nyt avanceret energianlæg med solenergi, biomassekedler, varmepumper og ORC-turbine. Euro Therm har haft ansvaret for levering af maskinentreprisen. Med voldgiftsnævnets mellemkomst er der i juni måned gennemført en stadeopgørelse, hvor en uvildig registrator har besigtiget anlægget. 

 - Basalt set er vi meget tilfredse med det samlede koncept omkring kraftvarmeproduktionen, som vi har fået op at stå. Omvendt er vi også på forbrugernes vegne nødt til at holde fast i, at færdiggørelsen af anlægget lidt populært sagt skal være på 100% og ikke kun 95%, forklarer formand for Brønderslev Forsyning, Lasse Riisgaard. Omfanget af uenighederne løber op i et tocifret millionbeløb, og parterne har ikke - trods ihærdige forsøg herpå - kunnet forhandle sig frem til en mindelig løsning, da man ser fundamentalt forskelligt på nogle af de omdiskuterede punkter.

Uenighederne omfatter punkter som ventilationsanlæg, brandsikring, flishåndteringssystem, anlægsdokumentation, performance og CE-mærkning mv. Hertil kommer en konstateret ustabilitet i driften af maskinanlægget og et alvorligt nedbrud på en af de to kedellinjer i vinterperioden. 

- Vi kan nu se frem til en længerevarende proces i forbindelse med en voldgiftssag, men vi mener vores udgangspunkt er solidt. Forsyningen har blandt andet med udarbejdelsen af en såkaldt second opinion fået en uafhængig faglig vurdering af klagepunkterne, der helt igennem støtter vores påstande, uddyber Lasse Riisgaard, der forventer, at der går to år før sagen er endeligt afklaret af voldgiftsretten.