682
0
https://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Motivationstarif fra 2021

10-08-2020

Fra den 1. januar 2021 sker der ændringer i fjernvarmeprisen. For det første sætter vi selve varmeprisen pr. MWh ned med (forventeligt) 12,50 kr. For det andet indfører vi et lille tillæg til varmeprisen for de forbrugere, som ikke udnytter energien i fjernvarmevandet godt nok, og dermed har en for høj returtemperatur på anlægget.
Dit forbrug af varme har direkte effekt på varmeværkets drift og den mængde fjernvarmevand, der skal pumpes rundt i fjernvarmesystemet. Brønderslev Forsyning har derfor sat et mål om at nedbringe returtemperaturen på fjernvarmevandet, der kommer retur til fjernvarmeværket. Dette initiativ vil være med til at forbedre fjernvarmeværkets samlede økonomi og muliggør nedsættelsen af varmeprisen.
Mange forbrugere kan forbedre returtemperaturen væsentligt og spare penge på varmeregningen ved at sætte ekstra fokus på deres eget varmeanlæg.
Læs mere herom i vores brochure om den nye afregningsmetode. Vi har også lavet nogle små videofilm, der viser, hvad du selv kan gøre for at optimere dit anlæg – uden det koster en bondegård.

 

Læs vores brochure om den nye afregningsmetode

Video om optimering af dit varmeanlæg

Video om at forstå din fjernvarmeinstallation

Følg dit forbrug på telefonen