682
0
https://www.bronderslevforsyning.dk/mit-login
Quick links

Nyheder

10.11.2021 | News

Nyhedsbrev oktober 2021

 

Ny Vand- og spildevandschef

Der er ansat ny vand- og spildevandschef pr. 1. november 2021. Valgt er Helle Strandbæk, som kommer fra en stilling som funktionschef i Aalborg Forsyning/Kloak. Helle Strandbæk afløser Per Grønvald, som pr. 1. september 2021 er blevet ansat som direktør i Skanderborg Forsyning.

Nyt årshjul for bestyrelsesarbejdet

Forsyningen har med virkning fra juni 2021 implementeret et nyt årshjul for bestyrelsens arbejde. Det nye årshjul flytter fokus mere over på den samfundsmæssige sammenhæng, forsyningen indgår i, og de udfordringer på kort og lang sigt, der følger heraf. Tilsvarende ændres det bagudrettede fokus således at løbende rapportering om selskabets drift og bestyrelses tilsynspligt overvejende forudsættes håndteret gennem de fremsendte, skriftlige statusrapporteringer. Samtidig har bestyrelsen besluttet af holde fællesmøder for alle fire bestyrelser fremover for herigennem at øge den indre sammenhæng mellem datterselskabernes virke og de overordnede strategier.

Valg af nye forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen

I henhold til Forsyningens vedtægter samt lovreglerne herom, skal der vælges nye forbrugerrepræsentanter til datterselskaberne for vand, varme og spildevand. Der er udarbejdet revideret valgregulativ til valget af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer. Formen er ligesom sidst, men en ændring er, at valget denne gang kun gælder for to år. Dette skyldes hensynet til kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. I 2023 foretages nyvalg af nye forbrugerrepræsentanter, denne gang atter gældende for en fireårs periode. De nærmere detaljer kan ses her på Forsyningens hjemmeside.

Selve valghandlingen vil foregå i perioden 23. november til 30. november 2021. Valget foretages elektronisk.

Nye budgetter for 2022