682
0
https://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Tilslutningsbidrag og gebyr

Gældende i 2020


    Eksl. moms     Inkl. moms    

Tilslutningsbidrag - Vand

             
Parcelhuse, rækkehuse o.lign. i samme udstykning i bymæssig bebyggelse 
incl. stikledning fra anboring til og med stophane
           
Ø40 mm stikledning   10.400,00   13.000,00    kr. 
Ø50 mm stikledning   13.664,00   17.080,00    kr. 
Ø63 mm stikledning   21.472,00   26.840,00    kr.
Ø75 mm stikledning   34.160,00   42.700,00    kr. 
Ø90 mm stikledning   53.680,00   67.100,00    kr.
Ø110 mm stikledning   82.960,00   103.700,00    kr. 
over Ø110 mm   Efter tilbud   Efter tilbud     
Landhuse, parcelhuse o. lign. udenfor bymæssig bebyggelse
incl. stikledning fra anboring til og med stophane
   14.640,00   18.300,00    kr.
Ved ændring af stikstørrelse afregnes efter faktiske omkostninger, dog max.
tilslutningsbidrag for valgte stikstørrelse
           

 

Tilslutningsbidrag - Varme

           
Parcelhuse o. lign. stikledning til og med 20 m målt fra vejmidte.   12.000,00   15.000,00   kr.
Derudover 500 kr. eksl. moms pr. påbegyndt løbende meter.            
Større beboelsesejendomme, blandet bolig, erhverv og byggemodning    Efter tilbud    Efter tilbud    
Stikledningsudgift regnet fra vejmidte og frem til energimåler            

 

Tilslutningsbiddrag - Spildevand

           
Spildevand og regnvand. Bidrag pr. boligenhed   55.046,40   68.808,00   kr.
Spildevand og regnvand. Bidrag for erhvervsejendomme   55.046,40   68.808,00   kr.
(pr. påbegyndt 800 m2  matrikulært areal)            
Kun spildevand. Pr. boligenhed eller erhvervsejendomme som nævnt ovenfor   33.028,00   41.285,00   kr. 


Gebyr & øvrige takster

           
Flyttegebyr   150,00   187,50    kr.
Rykkergebyr (momsfri)   100,00   100,00    kr. 
Lukkegebyr (momsfri)   375,00   375,00    kr. 
Genåbningsgebyr    375,00   468,75    kr. 
Gebyr for papir faktura   31,20   39,00   kr. 
Gebyr for forgæves kørsel v/ aftale med eller varsling af Forsyningen     300,00   375,00    kr. 
Udskrift af regningskopi   31,20   39,00   kr. 
Gebyr for betalingsaftale (momsfri)   100,00   100,00   kr. 
Administration af bimåler   150,00   187,50   kr. 
Nedtagning af måler (min. 1 arbejdstime)   410,00   512,50   kr. 
Kontrol af vand-/varmemåler ved mistanke om fejlmåling*   1.280,00   1.600,00    kr. 
Udskiftning af varmemåler ved skade forårsaget af forbruger*   2.000,00   2.500,00    kr. 
Udskiftning af frostsprængt vandmåler*   800,00   1.000,00    kr. 
* hertil skal tillægges medgået arbejdstid            
             
Der kan være særlige tilfælde som ikke fremgår af ovenstående, men som 
administreres særskilt i henhold til betalingsreglerne.
           
Der tages forbehold for trykfejl