682
0
https://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Tilslutning og gebyr

 


Tilslutning - Vand priser pr. 01.06.2021

           

Ved tilslutning til Brønderslev Vand skal der betales anlægsbidrag. Anlægsbidraget omfatter et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning.

         
Anlægsbidrag (tilslutning)          
Hovedanlægsbidrag:          
Pr. bolig-/erhvervsenhed 0- 500 m3/år 5.790,00  kr. ekskl. moms 7.237,50   kr. inkl. moms
Øvrige bolig-/erhvervsenheder    501 - 2.000 m3/år 6.369,00  kr. ekskl. moms 7.961,25   kr. inkl. moms
Øvrige bolig-/erhvervsenheder 2.001 - 5.000 m3/år 6.948,00  kr. ekskl. moms 8.685,00   kr. inkl. moms
Øvrige bolig-/erhvervsenheder 5.001 - 10.000 m3/år 7.527,00  kr. ekskl. moms 9.408,75   kr. inkl. moms 
Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. bolig-/erhvervsenhed 3.560,00  kr. ekskl. moms 4.450,00   kr. inkl. moms
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. bolig-/erhvervsenhed 10.660,00  kr. ekskl. moms 13.325,00   kr. inkl. moms 
Stikledningsbidrag pr. stk. 5.050,00  kr. ekskl. moms 6.312,50   kr. inkl. moms 
Eksempel - almindelig bebyggelse i byzone (<500 m3/år ):  5.790+3.560+5.050 = 14.400 kr. (ekskl. moms)          
Eksempel - almindelig bebyggelse i landzone (<500 m3/år ): 5.790+10.660+5.050 = 21.500 kr. (ekskl. moms)          
Vedrørende udstykninger, ændringer af eksisterende stik eller ændret anvendelse af ejendom henvises til bestemmelser i Regulativ for Brønderslev Vand A/S kapitel 12.           

 

Tilslutning - Varme priser pr. 01.01.2021

         
Parcelhuse  stikledning op til 15 m målt fra skel.  14.000,00  kr. ekskl. moms   17.500,00   kr. inkl. moms 
Derudover pr. påbegyndt løbende meter.  700,00  kr. ekskl. moms  875,00   kr. inkl. moms
To eller flere boligenheder pr. matrikel. Omfatter større beboelsesejendomme,          
blandet bolig, rækkehuse, klyngehuse. Efter tilbud    Efter tilbud    
Erhverv, institutioner Efter tilbud    Efter tilbud    
Byggemodning Efter tilbud    Efter tilbud    
Flytning af stikledning og/-eller ændring af stikstørrelse (kontakt Forsyningen)          

 

Tilslutning - Spildevand priser pr. 01.01.2021

         
Spildevand og regnvand. Bidrag pr. boligenhed 55.206,00  kr. ekskl. moms  69.007,50   kr. inkl. moms 
Spildevand og regnvand. Bidrag for erhvervsejendomme 55.206,00  kr. ekskl. moms  69.007,50   kr. inkl. moms 
(pr. påbegyndt 800 m2  matrikulært areal)          
Kun spildevand. Pr. boligenhed eller erhvervsejendomme som nævnt ovenfor 33.124,00  kr. ekskl. moms  41.405,00   kr. inkl. moms  


Gebyr & øvrige takster

         
Flyttegebyr 150,00  kr. ekskl. moms  187,50    kr. inkl. moms 
Rykkergebyr (momsfri) 100,00  kr. ekskl. moms       
Lukkegebyr (momsfri) 375,00  kr. ekskl. moms      
Genåbningsgebyr  375,00  kr. ekskl. moms  468,75   kr. inkl. moms  
Gebyr for papir faktura 31,20  kr. ekskl. moms  39,00   kr. inkl. moms 
Gebyr for forgæves kørsel v/ aftale med eller varsling af Forsyningen   300,00  kr. ekskl. moms  375,00   kr. inkl. moms 
Udskrift af regningskopi 31,20  kr. ekskl. moms  39,00   kr. inkl. moms 
Gebyr for betalingsaftale (momsfri) 100,00  kr. ekskl. moms       
Administration af bimåler 150,00  kr. ekskl. moms  187,50   kr. inkl. moms 
Nedtagning af måler (min. 1 arbejdstime) 415,00  kr. ekskl. moms  518,75   kr. inkl. moms  
Kontrol af vand-/varmemåler ved mistanke om fejlmåling* 1.280,00  kr. ekskl. moms  1.600,00   kr. inkl. moms 
Udskiftning af varmemåler ved skade forårsaget af forbruger*,** 2.000,00  kr. ekskl. moms  2.500,00   kr. inkl. moms 
Udskiftning af frostsprængt vandmåler*,** 800,00  kr. ekskl. moms  1.000,00   kr. inkl. moms 
* hertil skal tillægges medgået arbejdstid          
 ** Taksten er for standardmåler. Øvrige udskiftninger faktureres efter målerstørrelse           
Der kan være særlige tilfælde som ikke fremgår af ovenstående, men som administreres særskilt i henhold til betalingsreglerne.          
Der tages forbehold for trykfejl