682
0
https://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in

Overordnet politik

Vi betragter os som en levnedsmiddelindustri og opbygger og driver Brønderslev Vand som sådan

 • Vi tager ansvar for vores produkt, og produktet fremstilles efter gældende lovgivning.
 • Vi har indført et fødevaresikkerhedssystem efter principperne i HACCP, og er certificeret efter fødevarestandarden ISO 22000.
 • Alle vores medarbejdere er kompetente og efterlever principperne i at agere og tænke som en levnedsmiddelindustri.
 • Vi forpligtiger os til løbende at udvikle fødevaresikkerheden og kvaliteten.

 

Politik for vandkvalitet

 • Drikkevandet overholder gældende grænseværdier.
 • Drikkevandet giver ikke anledning til sundhedsskadelige effekter.
 • Drikkevandet har ikke farve, smag, lugt, temperatur eller partikelindhold.
 • Drikkevandets opholdstid i ledningsnettet tilstræbes til max. at være 3 døgn.
 • Kvaliteten af drikkevandet, målt som gennemsnitskoncentration over et kalenderår, må ikke forværres.
 • Vandkvaliteten overvåges (egenkontrol) udover de lovpligtige minimumsgrænser på vandværker og ledningsnet.
 • Det tilstræbes, at der leveres vand af ens kvalitet til alle kunder.

 

Politik for forebyggelse og overvågning

 • Vandkvaliteten sikres gennem renovering af produktions- og distributionsanlæg og vandkvaliteten overvåges løbende på produktions- og distributionsanlæg. Uønskede stoffer i vandet fjernes, hvis det er muligt.
 • Risikoen for spredning af forurening søges minimeret gennem sektionering af ledningsnettet.

 

Politik ved uheld og forureninger

 • Ved forureninger, hvor drikkevandet vurderes at kunne være sundhedsskadeligt, varsles alle kunder straks efter at behovet for varsling er erkendt gennem medier, løbesedler eller sms ordning.
 • En nødforsyning vil så hurtigt som det er muligt blive etableret i en eller anden form, hvis det er nødvendigt. Til opfyldelse af denne målsætning kan det om nødvendigt kræves af kunderne at drikkevand koges eller at vand afhentes ved anviste tappesteder.
 • Normal vandforsyning genoprettes så hurtigt som muligt.

 

Politik for kommunikation og kundehenvendelser

 • Der skal sikres fuld åbenhed og fyldestgørende information om vandkvalitet og forsyningssikkerhed til kunder, myndigheder, politikere og medier.
 • Henvendelser fra kunder om vandkvalitet behandles hurtigt (vagtordning) og professionelt.