682
0
https://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in
Quick links

Motivationstarif på fjernvarme

Informationsarbejdet omkring indførelsen af den nye motivationstarif for afregning af fjernvarme er nu gået i gang. Der bliver omdelt informationsmateriale til alle husstande med fjernvarme. De nye regler træder i kraft pr. 1.1.2021.

Med den nye motivationstarif ønsker Forsyningen, at den gennemsnitlige temperatur på returvandet fra fjernvarmesystemet kommer ned på 30° C eller lavere. Det er lavt, men det kan godt lade sig gøre, og en pæn del af forbrugerne lever allerede i dag op til dette mål. Men nu skal resten af forbrugerne også med. En generel sænkning af returtemperaturen vil betyde, at fjernvarmeprisen alt andet lige kan sættes ned for alle forbrugere. Dette skyldes, at både produktion og distribution af fjernvarmen bliver mere energieffektiv ved en lavere returtemperatur. Den nye tarif regulerer den variable del af regningen, alt efter hvor godt – eller dårligt – man udnytter varmeenergien i fjernvarmevandet.

Motivationstariffen er bygget således op, at man får et tillæg på 1% af det variable forbrug i MWh for hver grad Celcius fjernvarme-returvandet ligger over 30°.
Et eksempel: Et hus på 130 m² med et gennemsnitligt forbrug på 18 MWh har en gennemsnitlig returtemperatur på 35 °C. Husejerne vil få et tillæg på 500 kr. Omvendt vil der samtidig – alt andet lige – være udsigt til at den generelle pris falder med knap 200 kr. Nettovirkningen bliver altså omkring 300 kr., hvilket svarere til 25 kr. om måneden.

Forsyning vil senere på året frigive en ny App til mobilen, hvorpå man løbende kan følge sit forbrug og holde øje med returtemperaturen. Mere herom senere.

Se video om optimering af dit fjernvarmeanlæg