682
0
http://www.bronderslevforsyning.dk/mit-log-in

SMS- & email service

Til- og frameld dig ordningen

Døgnvagt

Ved akut henvendelse

98 80 15 88

Så er der valg af forbrugerrepræsentanter

til vores vand-, varme- & spildvandsbestyrelser

Læs mere om opstilling, afstemning mm

Tilbagekaldelse af vandmålere

Læs mere om tilbagekaldelsen af vandmålere

Vi sporer lækager på din vand- & varmemåler

Læs mere

Målerdata & APP udskydes

I forbindelse med etablering af fjernaflæste målere  har vi tilbudt en adgang til data ved log in på hjemmesiden samt en APP.

Vi er rigtig ærgerlige over, at vi må udskyde denne mulighed, da en brugbar og smidig løsning til gavn for vores kunder endnu ikke er færdigudviklet fra leverandørens side. Tidshorisonten er ukendt.