682
0
http://www.bronderslevforsyning.dk/da/minside.aspx

SMS- & email service

Til- og frameld dig ordningen

Døgnvagt

Ved akut henvendelse

98 80 15 88

Tidsplan Nørregade Brønderslev by

Brønderslev Kommune asfalterer i Nørregade i juni måned.

Forsyningen mangler vand- og varmeledninger fra Markedsvej til Sygehusvej, forventes færdig i uge 16. Se detaljeret tidsplan

Forsinket målerdata og APP

I forlængelse af udskiftningen af vand- og varmemålere har vi tilbudt en adgang til disse data ved log in via hjemmesiden, samt en udviklet APP.

Læs mere